Det årlige reglementsoverblik

Jeg har jo i mange år stået for at lave et sammendrag af diverse reglementer på medier som ridesport.nu, militaryhesten og hestenettet. Det er dog holdt op af forskellige årsager. Men eftersom jeg i de her dage bliver bombarderet med spørgsmål om gamacher, bid, dressurprogrammer og hjelme, tænkte jeg, at det måske alligevel var tid for at skrive om de største ændringer.

Jeg prøver her at komme omkring de vigtigste ændringer nationalt, der vil undervejs være kommentarer til tilsvarende eller modstridende ændringer i FEI-regi. Det er som altid min tolkning af det skrevne, og er man i tvivl bør man læse det selv og eventuelt kontakte rideforbundet, FEI eller TD/Steward ved stævnet.

Ændringer i DRF

Den største ændring i DRFs reglement er nok at det fra i år er skrevet ind, at fælles bestemmelser er gældende “for alle discipliner i alle sammenhænge mellem Dansk Ride Forbunds klubber og disses medlemmer, og således gældende i dagligdagen og i forbindelse med stævner”. Dermed er alle medlemmer, ligefra aktive stævneryttere til børn i rideskolen, nu forpligtet til at kende indholdet af fælles bestemmelserne og overholde de retningslinjer der måtte være heri.

Smitsomme sygdomme

I forbindelse med udbrudet af herpesvirus i foråret 2019 skrev rideforbundet en guide omkring smitte og karantæne. Denne er nu blevet fulgt op med en uddybning. Her er blandt andet indført en minimumskarantæne på 14 dage for stalde med symptomer på luftvejsinfektioner og 21 dage for stalde med konstateret herpesvirus 1. Karantænen gælder fra den dag den sidste hest er raskmeldt.

Vaccinationer

Der er indført nye regler for hvordan det sanktioneres og hvornår man skal kunne fremvise sin vaccination. Blandt andet skal det nu indberettes til rideforbundet hvis en hest har været startet uden gyldig vaccination. Dokumentation for vaccination skal kunne forevises inden stævnedagen er slut og det er således nu ikke længere godt nok at tage passet med i morgen.

Tilmeling til stævner

Fremover skal alle tilmeldinger foregår over Go. Dette gælder både rettidige anmeldelser og efteranmeldelser. Hvis klubben modtager tilmeldinger udenom Go, kan de pålægges at betale 250 kr pr time rideforbundet har brugt på sagen. Eneste undtagelse er E-stævner.
Umiddelbart har jeg ikke et bud på om det udelukkende er hvis man vil tilmelde en ny ekvipage til stævne at man skal via Go, eller om det også er hvis man skal lave om i sine starter (Ud af La i dag og ind i La i morgen). Tiden må vise hvordan det kommer til at fungere.

Dressur

Det har været debatteret meget internationalt og er nu også kommet til Danmark. Hjelmen er blevet obligatorisk og hat/bowler er ikke længere tilladt. Samtidigt gør man det frivilligt at ride med sporer i alle sværhedsgrader.
Ved E-stævner må man nu ride i farvede ridebukser.

Derudover har DM og DRFmesterskaberne i dressur været igennem en større omgang og der er således både rettet i afvikling og kvalifikationskrav.

Spring

I springning har man ved D og E stævner tilladt farvede ridebukser. På opvarmningen har man åbnet op for at ride med længere pisk – 120 cm, der må dog ikke springes med den.

På indskud/doteringsbalancen er der blevet justeret nok engang. I år har man valgt at åbne for muligheden for helt at undlade at udbetale doteringer, såfremt indskudet ikke overstiger 100 kr.

En ny mulighed for afvikling af springklasser på D og E niveau har også fået plads. Intervalspringningen udskrives på forskellige højder og afvikles så som en samlet klasse i den metode som er angivet. således konkurrerer man på samme bane men forskellig højde. Dette er nok særligt interessant for klubber der ind imellem har lidt for få starter i nogle klasser, således kan disse afholdes på en gang.

Ud over en ny klassetype er der også ændring til en velkendt metode. Således har man i metode C valgt at det nu giver 4 strafsekunder at rive ned, uanset om man er udendørs eller indendørs.

En af de ting jeg var mest overrasket over er at man fortsat ikke har skrevet noget om gamacher i DRF-regi. Internationalt må man ikke længere ride med specifikke typer af bagbensgamacher i alle klasser for ponyer, juniorer, ungryttere, U25, amatører og veteraner. Forbudet bliver totalt fra januar 2021, men DRF har altså ikke valgt at følge op endnu.

Military

I international military har man i 2020 indført nye dressurprogrammer, disse er ikke at finde på rideforbundets side endnu, men jeg vil tro at de er på vej. Men for nuværende, er det altså de gamle programmer der skal rides i 2* og 3* til nationale stævner.

For deciderede regelændringer er det nærliggende at starte ved bidreglerne. De danner altid grundlag for forvirring og adskiller sig traditionelt fra både almindelig dressur og FEI. Dette er også gældende i år. Man her i år åbnet op for brugen af bid med tungefrihed i dressuren, biddet skal minimum være 10 mm tykt og således må man i DK gerne ride med Mylerbid med tungefrihed det næste år, dette må man fortsat ikke i FEI, da biddet skal være minimum 14 mm tykt.

I spring og terræn har man åbnet op for at man i de mindre klasser nu gerne må ride med waterford, derudover er bid med tungefrihed tilladt. Der er fortsat ikke nogen begrænsninger til bid fra 1* og op, andet end at man ikke må ride på hackamore uden bid i terrænet.

Man har i terræn og spring derudover valgt at tillade anti-stress masker. Disse er jeg endnu ikke stødt på noget om i FEI-regi.

En af de helt store ændringer internationalt er brugen af kandar samt obligatorisk brug af hjelm. I DRF har man valgt at man fortsat kan ride med kandar i 3* (I FEI er det først tilladt fra 4*). Hat er også stadig tilladt ved nationale stævner, fra 2* og op.

Derudover findes en mindre ændring til DM, hvor det nu igen er blevet obligatorisk at have hesten opstaldet på konkurrencebanen.