Licenser og budgetter

I dag kom Dansk Ride Forbund med en nyhed omkring opdatering af licensstrukturen i Danmark. Det er aldrig en populær beslutning at bede nogen om at betale mere, men ved nærmere eftersyn er det måske ikke helt urimeligt – omend måden, det er gjort på, kan virke lidt klodset.

For militarysporten er det mest ændringerne i FEI-licensen, der dagen igennem har præget nyhedsstrømmen på mine sociale medier. Lad mig først slå fast at jeg ikke er lavet af guld, og at 2.100 kr er mange penge i mit årlige stævnebudget. Men jeg har regnet lidt på det, og jeg synes egentlig, at der mangler lidt nuancer i debatten.

For at kunne regne på det, på en let forståelig måde, har jeg været nødt til at gøre mig nogle antagelser. Den første er, at 2020 nok er et dårligt år at bruge som eksempel, så jeg har valgt at bruge 2019. Det er derfor antallet af registrerede heste og ryttere pr 2019 der ligger til grund for beregningerne.
Den næste antagelse er at man betaler 1/4 del af sit FEI-pas hvert år. Årsagen til dette er at jeg ellers skulle bruge meget lang tid på at finde ud af hvilke heste der var registreret hvornår og i øvrigt se på en fireårig periode – altså en større omgang end jeg fandt nødvendig.

Årligt betaler DRF penge til FEI for at have ryttere og heste registreret i FEI, derudover betaler de FEI for FEI-pas. Priserne kan ses herunder og er lidt groft omregnet fra CHF.

Registrering af hest69 DKK
Registrering af rytter69 DKK
FEI-pas (per år)301 DKK

I 2019 var der 81 militaryryttere registreret i FEI og 101 militaryheste. Det gav forbundet følgende udgifter

Heste37.370 DKK
Ryttere5.589 DKK
I alt42.959 DKK

Ud over de direkte udgifter skal der også betales løn til det personale, der melder os til, foretager registrering af os som ryttere og FEI-pas. Der skal lønnes en landstræner og nogle år også en holdleder og de skal have dækket deres udgifter til at rejse rundt til mesterskaber/større stævner. Altså er der en del flere udgifter end de direkte udgifter til FEI.

Den fremlagte struktur for licenser kommer til at koste følgende for rytterne

FEI-licens2100 DKK
FEI-pas (per år)600 DKK

Havde man haft den foreslåede licensstruktur på plads i 2019 ville indtægterne have set ud som følger (FEI-pas har man jo selvfølgelig hele tiden tjent på, men småpenge i forhold til licensen).

Heste60.600 DKK
Ryttere170.100 DKK
I alt230.700 DKK

Overskuddet bliver således

Heste23.230 DKK
Ryttere164.511 DKK
I alt187.741

Jeg ved ikke hvad lønningerne ligger på i rideforbundet, men jeg ved at det ikke forslår til ret mange halvtidsstillinger med små 190.000 DKK om året. Det svarer til en månedsløn på knap 16.000 DKK.

Hvis en ridelærer tager 500 DKK for en lektion, svarer det kun til 32 lektioner på en hel måned eller otte om ugen. Så kan man synes at 500 DKK er en flot timeløn, og det er måske heller ikke alle dem, der har med registrering af heste etc. der opretholder denne. Men landstræneren gør jo som minimum og ham må det være ganske fair at vi som ryttere er med til at lønne. Han er der også når jeg har brug for at snakke om min stævneplan eller skal vende et træningsrelateret spørgsmål.

Dermed ikke sagt at det ikke er mange penge for den rytter, der kun rider et FEI-stævne om året og jeg håber da også, at man kan komme på en løsning, som minder om den svenske model med en “meeting licens”. Det må de kommende dage vise.